SZKOLENIA

Szkolimy (indywidualnie i grupowo) w zakresie:
– zachowań w sytuacjach ekstremalnych (np. napad, porwanie, atak terrorystyczny, pożar itd.),
– procedur bezpieczeństwa w firmie,
– ochrony VIP-a,
– technik interwencji,
– samoobrony,
– strzelectwa bojowego i defensywnego.