WINDYKACJA

Realizujemy zlecenia w zakresie tzw. trudnych windykacji,
wymagających pozyskania unikatowych informacji o dłużniku
oraz osobistego kontaktu.
Koszt realizacji zlecenia jest negocjowalny (nie mniej niż 25% wartości wierzytelności),
zaś jego zapłata następuje, po odzyskaniu należności przez wierzyciela.