CENNIK

Orientacyjne ceny usług (ceny podane są netto i podlegają negocjacji).

1. Obserwacja osób/miejsc – 1 200 zł za jeden dzień (do 9 godzin) lub 150 za godzinę.

2. Kontr-obserwacja osób/miejsc (w celu ustalenia czy są pod obserwacją) – 1 500 zł za dzień lub 180 zł za godzinę.

3. Ochrona i transport osoby/przesyłki 120 zł /każdy uzbrojony pracownik/ 1h.

4. Ustalenie miejsca pracy wskazanej osoby – 1 200 zł.

5. Ustalenie miejsca zameldowania – 1 200 zł.

6. Ustalenie miejsca pobytu osoby – 3 000 zł.

7. Ustalenia adresowe i dostarczenie korespondencji lub przesyłki na terenie kraju 1 500 zł (poza granicami RP – do uzgodnienia).

8. Poszukiwanie osób:
– zaginionych – 5 000 zł,
– ukrywających się – 15 000 zł.

9. Negocjacje oraz uwolnienie osoby – 40 000 zł.

10. Porwania rodzicielskie, wskazanie miejsca pobytu dziecka – 7 000 zł.

11. Poszukiwanie majątku dłużników:

– ustalenia majątkowe i źródeł przychodów 10% wartości (nie mniej niż 900 zł na terenie kraju),
– windykacja należności 20% wartości (nie mniej niż 1800 zł ma terenie kraju).

12. Ustalenie krewnych (ujawnienie majątku zbytego na rzecz rodziny) 1 500 zł.

13. Wykrywanie podsłuchów i urządzeń monitorujących:
– pomieszczenia – 40 zł/ m2,
– pojazdy – 500 zł,
– sprawdzenie telefonu komórkowego 600 zł,
– sprawdzenie komputera 800 zł.

14. Zabezpieczenie spotkania pod kątem inwigilacji oraz bezpieczeństwa 3 500 zł.

15. Ustalanie stanu prawnego pojazdu 700 zł.

16. Ustalenie stanu prawnego nieruchomości 5 000 zł.

17. Ustalenie stanu majątkowego podmiotu gospodarczego 2 500 zł.

18. Weryfikacja kontrahentów biznesowych – 2 500 zł.

19. Dokumentowanie nieuczciwej konkurencji – 2 500 zł.

20. Weryfikacja danych i lojalności pracowników – 1 000 zł / 1 pracownika.

21. Negocjacje z uczestnikami sporu – 1 000 zł (analiza sporu) + 300 zł / 1h negocjacji.